Välkommen till Korhallsandungen, den svenska Andungen – från Kornhall!

Historien om Andungen börjar på Børsholmen i Asker, strax söder om Oslo. Man ville ta fram en enkel (ungdoms)båt som skulle vara lätt att segla men också lätt att sköta, ta upp och sjösätta samt förvara.

Man vände sig till den då kända konstruktören Thorvald Gjerdrum som 1944 ritade båten enligt seglarnas önskemål. Kölen blev lång och grund med rodret i akterkant så båten skulle stå stadigt på en slipvagn och på land – det senare var ett krav från varvet på Börsholmen. Båten fick en enkel rigg utan spridare och en segelgarderob som består av stor, fock och spinnaker. Båten gjordes avsiktligt lätt för att den skulle vara lätt att hantera och har flytelement för att vara osänkbar. Hela konceptet utformades runt enkelhet. På köpet fick man en båt som är väldigt rolig att segla samtidig som den inte kommer att kosta en förmögenhet att äga och sköta.

Från början byggdes Andungen enbart i trä – vanligtvis i mahogny, men även oregon pine har använts, på spant av alm eller ask – på Børsholmen och seglades på vattnen utanför Asker. Men en så fin båt går inte obemärkt förbi, snart fick man upp ögonen för den också i Sverige och ännu fler båtar byggdes här – storleksordningen dubbelt så många. Merparten är byggda av Tore och Ante Larsson i Kungsviken och på Skåléns varv i Säffle. Ett litet antal nyare båtar är byggda på Lilla Kålviks båtbyggeri.

Småningom inleddes också produktion av Andungar i plast, framför allt på Børsholmen i Norge och dessa utgör idag en stor andel av flottan. I Sverige byggdes åtta plastandungar av medlemmar i Andungeklubben åren 1979 – 1982 men formarna till dessa båtar förstördes i en brand.

När plastandungarna började byggas fick de i Sverige nummer över 100 och lägre nummer reserverades för träbåtar men på senare tid har det byggts så många nya i trä att numren under 100 inte längre räcker till, således får idag alla nya båtar nummer i byggordning.

Data:

Längd över allt6,74 m
Bredd1,81 m
Djupgående0,8 m
Deplacementminst 650 kg
Storsegel11,4 m2
Fock3,67 m2
Spinnaker14,88 m2
SRS-tal (2023)0,755 (0,738, 0,755, 0,738)

En ny Andunge

Kornhallsandungen är under framtagning och kommer att byggas i en ny form som är en avgjutning av två olika andungar i glasfiber, aktern kommer från en svensk och resten från en norsk. Skrov, köl och roder kommer vara likadana som dagens Andungar men det kommer göras smärre modifieringar av kapp, däck och sittbrunn.

Båten ska uppfylla alla klassregler och kommer därför kunna delta i entypsseglingar mot andra Andungar. Målsättningen är också att båten ska uppfylla kraven i den norska andungereglen och får seglas i deras mästerskap.

Arbetet med att ta fram en plugg och form pågår just nu för fullt. Vi siktar på att ha en seglingsklar båt i september 2023.

Allt annat

​Det är inte bara skrov som ska byggas, det tillkommer en hel del annat också.

I samband med bygget av båten har vi tagit fram en ny rigg från Seldén och nya segel från Lundh Sails. Detta har vi gjort redan nu och provar löpande ut dessa på en av våra testbåtar, en norskbyggd Andunge, som vi flitigt kappseglar för att vara säkra på att allt fungerar. På vår testbåt provar vi också ut beslag och bästa placering av dessa. När den nya båten småningom är klar kommer vi kunna erbjuda ett komplett koncept med båt, rigg, beslag och segel. Självklart kommer man kunna göra anpassningar men vårt paket kommer att utformas så det uppfyller klassregeln och båten är klar att segla eller kappsegla direkt från leverans.

Båten kommer erbjudas i olika nivåer av utrustning, från en ganska ren båt avsedd för nöjessegling, till fullt kappseglingsutrustad. Vi kommer också kunna erbjuda olika varianter på segelställ. Eventuellt kommer vi också titta på möjligheten att sätta elmotor i båten – då får man en väldigt trevlig båt för dagsturer i skärgården.